ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window