ข้อมูลท่องเที่ยว

huayloong น้ำตกห้วยโล่ง

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่ฮ่าง หมู่ที 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมและพักผ่อนอยู่เสมอ รวมทั้งภายในหมู่บ้านยังได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

huay-ngoon น้ำตกห้วยงุ้น

ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันติสุข เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี บริเวณโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ป่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน

pakayo หมู่บ้านชาวเขา

เผ่าปากาญอ บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 4,  บ้านสันติสุข, เผ่าอาข่าบ้านป่ากล้วย หมู่ 6

คลิกที่นี่เพื่อเปิดลิงค์ ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมตำบลนาแก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window