ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ที่อยู่: 129 หมู่ที่ 2  ตำบลนาแก  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

หมายเลขโทรศัพท์:  054-261223

โทรสาร 054-261030

อีเมล์: 129nakae@gmail.com

เว็บไซต์www.nakae-lampang.go.th

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window