ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ดำเนินการจัดโครงการ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e=GP