องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรม เดิมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านแม่วิทยา และโรงเรียนแม่แป้นวิทยา

ยาเสพติด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window