องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า และกิจกรรมทำแนวกันภัย ในพื้นที่ตำบลนาแก จำนวน 6 หมู่บ้าน

หมอกไฟป่า65

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window