ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window