โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.42-001 จากสายบ้านทุ่งศาลา หมู่ 1 ถึงสายบ้านนาแก หมู่ 3 บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประกาศผู้ชนะ งานถนน ม.3