ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)

2.ประกาศรับสมัคร ผดด 2565-3