ประชาสัมพันธ์การปฏิบติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

S36BW-422042609540

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” 4 พฤษภาคม 2566

คุณได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้ว

Close Window