ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (รอบที่ 2 )