ลงพื้นที่แจกกระเบื้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นายวิทยา ธิชูโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ลงพื้นที่แจกกระเบื้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง