ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (สัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อม (รอบที่ 2)

2.ประกาศรับสมัคร ผดด 2565