กิจกรรม“ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อำเภองาวได้กำหนดจัดกิจกรรมฯ พร้อมกันทุก วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยจุด จัดกิจกรรมฯ ของตำบลนาแก ณ บริเวณสะพาน 1 ถึง ณ บริเวณหน้ายูเทิร์น บ้านปันใต้ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

156