ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม อบต.นาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58

คลิกอ่านที่นี่