จ้างโครงการวางท่อบ่อน้ำตื้นหมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74

คลิกอ่านที่นี่