จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับผลิตน้ำประปาและหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60

คลิกอ่านที่นี่