จ้างจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ น.ก.054-40-0002 และ น.ก.054-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77

คลิกอ่านที่นี่