จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สิ้นพระชนม์พ่อขุนงำเมือง โดยทำการถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77

คลิกอ่านที่นี่