จ้างเหมาถมทรายข้างรางส่งน้ำลำเหมืองทุ่งปั๋น ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65

คลิกอ่านที่นี่