จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเลียบลำน้ำงาวในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65

คลิกอ่านที่นี่