จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66

คลิกอ่านที่นี่