กิจกรรม“ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อำเภองาวได้กำหนดจัดกิจกรรมฯ พร้อมกันทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยจุดจัดกิจกรรมฯ ของตำบลนาแก ณ บริเวณสะพาน 1 ถึง ณ บริเวณหน้ายูเทิร์น บ้านปัน

268