ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดขึ้นวัดบ้านแม่คิง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง (แม่คิง) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 กรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

166

คลิกอ่านที่นี่