ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายบ้านนาแกเชื่อมบ้านทุ่งศาลา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-501 กรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

138

คลิกอ่านที่นี่