ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดในหมู่บ้านป่ากล้วย จำนวน 2 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (ป่ากล้วย) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 กรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

122

คลิกอ่านที่นี่