โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดในหมู่บ้านป่ากล้วย จำนวน 2 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (ป่ากล้วย) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203 กรมทางหลวงชนบท

    107

    คลิกอ่านที่นี่