จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร เลียบลำเหมืองซอยทุ่งหนองฟาร์ม ถึงบ้านนายไสว ทองคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

168

คลิกอ่านที่นี่