ซื้อปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โดยจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156

คลิกอ่านที่นี่