องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ที่อยู่: 129 หมู่ที่ 2  ตำบลนาแก  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 52110

หมายเลขโทรศัพท์:  054-261223, 054-261437  โทรสาร 054-261030

อีเมล์: nakae129@gmail.com

เว็บไซต์www.nakae-lampang.go.th