จ้างเหมารถแบล็คโฮทำคันดินกั้นลำน้ำงาวและขุดลอกหน้าคันดินพร้อมวางกระสอบบรรจุทราย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะเตรียมรับภัยแล้งปี 2564 (จำนวน 6 จุด) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25

คลิกอ่านที่นี่