จ้างเหมารถแบล็คโฮทำคันดินกั้นลำน้ำงาวและขุดลอกหน้าคันดินพร้อมวางกระสอบบรรจุทราย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะเตรียมรับภัยแล้งปี 2564 (จำนวน 3 จุด) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27

คลิกอ่านที่นี่