ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

คลิกอ่านที่นี่