จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ น.ก.๐๐๒-๕๑-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน บม ๑๒๕๖ ลป จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7

คลิกอ่านที่นี่