ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 เดือน ( ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13

คลิกอ่านที่นี่