ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กง 6047 ลป, หมายเลขทะเบียน กต 6686 ลป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7

คลิกอ่านที่นี่