ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

คลิกอ่านที่นี่