จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

คลิกอ่านที่นี่