จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

คลิกอ่านที่นี่