จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

คลิกอ่านที่นี่