จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

คลิกอ่านที่นี่