จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ( ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9

คลิกอ่านที่นี่