สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

45
อบต.นาแก ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** ม.ธรรมศาสตร์ จะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครตามโครงการดังกล่าว
วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ.ห้องประชุม อบต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ***