จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

คลิกอ่านที่นี่