ซื้อผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง สำหรับใช้ในกิจกรรม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8

คลิกอ่านที่นี่