ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

คลิกอ่านที่นี่