ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

คลิกอ่านที่นี่