ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

68

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุด้านข้าง รพ.สต. บ้านแม่แป้น