จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (จุดบ้านนายถาวร-บ้านนางกนกวรรณ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามแบบมาตรฐานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33

คลิกอ่านที่นี่