จ้างเหมารถแบล๊คโฮขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร เตรียมรับภัยแล้งปี 2563 (จำนวน 24 จุด) หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

คลิกอ่านที่นี่